Webinár/workshop
7 KROKOV K ÚSPEŠNEJ ZMENE

Jediná konštanta v našom živote je ZMENA.

Čím to je, že tak často zlyhávame pri zmenách?

Ako je možné docieliť udržateľnú zmenu?

Čo urobiť aby bola zmena úspešná a aby ste sa nevrátili k pôvodným návykom, presvedčeniam, konaniam?

Čo obsahuje webinár?

  • Ako vnímajú ľudia zmenu?
  • Čo predchádza zmene?
  • Ako sa vysporiadať s nečakanou zmenou?
  • Ako sa pripraviť na nečakanú zmenu?
  • Prečo zmena nie je úspešná?
  • Čo si treba uvedomiť pred začatím zmeny?
  • 7 krokov, ktoré vás nasmerujú k úspešnej a udržateľnej zmene

Webinár obsahuje hodnotné informácie, ktoré vám dodajú energiu pustiť sa do zmeny bez zbytočných obáv, že znovu zlyháte.

Čo vám prinesie tento webinár/workshop?

  • Dostanete návod, na aké kroky sa máte zamerať, ak chcete zmenu nielen naštartovať, ale aj vytrvať
  • Pomôže vám identifikovať si prekážky a dilemy, ktoré vás ako osobu alebo tím brzdia v ďalších krokoch

V prípade záujmu o online webinár, prípadne osobný workshop pre skupinu ľudí alebo váš tím, ma prosím kontaktujte a poskytnem vám informácie o cene a o možných termínoch.

V prípade záujmu o individuálnu spoluprácu, odporúčam individuálny program Ceste k úspešnej zmene.

© 2019 - 2024 Coaching Solutions