Life koučing

„Nenájdete svetlo, keď budete skúmať tmu.“
Richard Carlson


Životný koučing (Life coaching) je jedinečný a efektívny nástroj osobného rozvoja. Pomáha v rôznych životných situáciách bez ohľadu na vzdelanie, profesiu, vek a spoločenský status. Je vhodný pre každého, v prípade, že ho niečo trápi, brzdí v živote alebo potrebuje nad niečím popremýšľať. 

Koučing je rovnako prospešný pre manažérov, majiteľov firiem, bežných zamestnancov ako aj pre mamičky s deťmi, nezamestnaných ľudí či študentov. Na rozdiel od terapií a iných metód koučing sa zameriava na prítomnosť a neanalyzuje minulosť. Hľadaním možností a vnútorných zdrojov umožňuje koučovanému, aby našiel svoje „svetlo“ a posunul sa vpred pomocou stanovených krokov a cieľov.

Ak neviete ako ďalej, objavila sa vo Vašom živote neistota, dilema, zaváhanie, či obviňovanie seba samého alebo iných, prípadne máte iné životné problémy, životný koučing je pre Vás tá správna voľba.  

Najčastejšie situácie riešené životným (life) koučingom sú nasledovné:

 • vzťahové, partnerské, rodinné a medziľudské problémy
 • konflikty vo vzťahoch
 • konflikt hodnôt
 • zvýšenie alebo nedostatok sebavedomia, sebadôvery a sebahodnoty
 • zlepšenie kvality života, nespokojnosť so životom
 • dilemy
 • chýbajúca odvaha sa do niečoho pustiť
 • ako vystúpiť z komfortnej zóny
 • opakujúce sa situácie
 • stres, záťaž
 • hnev
 • životný štýl
 • sebadisciplína a vlastné potreby
 • obavy, strach z niečoho
 • strach z neúspechu
 • nájdenie zmysluplnej práce alebo aktivít
 • potreba zmeny v živote
 • vysporiadanie sa so zmenami v živote
 • zmena návykov alebo presvedčenia
 • potreba osobného rastu a rozvoja
 • pocit cyklenia sa alebo chýbajúce smerovanie
 • ľahká forma vyhorenia
 • sebapodceňovanie
 • nespokojnosť s niečím
 • kariérny reštart pre rodičov na rodičovskej dovolenke a hľadanie riešení počas rodičovskej dovolenky

© 2019 - 2024 Coaching Solutions