Ing. Henrieta Bělunková - Coaching Solutions

Koučing aj mentoring ponúkam formou osobných stretnutí, telefonicky alebo online (Skype, Zoom).

Osobné stretnutia sa realizujú v Bratislave, miesto stretnutia sa určí po dohode s klientom. Klientom mimo Bratislavy ponúkam svoje služby online (Skype, Zoom) alebo telefonicky, prípadne podľa dohody aj formou osobných stretnutí. V prípade záujmu o osobné stretnutie mimo Bratislavy moja flexibilita závisí od dohodnutých podmienok.

Kontaktujte ma prosím telefonicky, e-mailom alebo vyplnením formulára, aby sme si dohodli stretnutie.


Úvodná konzultácia je bezplatná.

© 2019 - 2024 Coaching Solutions