Tímový koučing

Tímový koučing (Team coaching) je nástroj k rozvoju a vedeniu tímov. Kouč prediskutuje s členmi tímu spoločné témy a ciele na ktorých chcú pracovať a následne spoločne hľadajú riešenia a definujú kroky k ich dosiahnutiu. Úlohou kouča je prostredníctvom otázok a koučovacích postupov zvyšovať uvedomenie členov tímu o ich situácii a o riešenom probléme a facilitovať nájdenie najvhodnejšieho postupu riešenia.

Tím má spoločný cieľ, základným atribútom tímu je prepojenie členov tímu a ich spolupráca. Členovia sa vnímajú ako celok, v ktorom má každý svoju rolu.

Skupina na rozdiel od tímu nemá spoločný cieľ, členovia skupiny nie sú prepojení vzťahmi alebo úlohami.   

Kedy môže byť tímový koučing užitočný?

Najčastejšie témy riešené pomocou tímového koučingu sú nasledovné:

  • rozvoj tímu
  • zvyšovanie výkonu tímu
  • zvýšenie motivácie v tíme
  • zlepšenie komunikácie v tíme
  • zvýšenie zaangažovanosti v tíme
  • zlepšenie tímovej spolupráce
  • využitie potenciálu tímu

Tímový koučing je vhodný vtedy, keď je v tíme dostatočná dôvera a otvorenosť, aby mohli jednotlivci slobodne prejaviť svoje názory, keď je tím otvorený k práci na sebe a je pripravený na sebareflexiu.

© 2019 - 2024 Coaching Solutions