O koučingu

Koučing (Coaching) je rozhovor, ktorý je založený na vzájomnej dôvere medzi koučom a koučovaným, nie je to poradenstvo, konzultácia, terapia a ani mentoring.

Ako transformačná biznis a life koučka koučovanému neradím, nepodsúvam riešenia, aktívne počúvam a kladiem účinné, silné a otvorené otázky.

Klient si svoje riešenia počas koučingu nájde sám, ja ho celým tým procesom myšlienok sprevádzam.

 • Transformačný koučing je koučing, ktorý skúma hlboké vnútorné nastavenia človeka, skutočné vnútorné motivácie a hodnoty. Ak tomu skutočne veríme, že to čo chceme je dôležité a žiadúce, nachádzame v sebe silu robiť veľké zmeny.
 • Transformačný koučing sa zameriava na riešenie, zmenu ale musí chcieť klient sám. Pomáham klientovi aby sa o sebe dozvedel viac, ide o hľadanie a uvoľnenie skrytého potenciálu.
 • Pri koučingu si koučovaný uvedomuje svoje možnosti a vlastné zdroje, preberá na seba zodpovednosť za svoje rozhodnutia a budúce kroky.
 • Koučing je úžasný a v súčasnosti veľmi efektívny nástroj osobného rozvoja.
 • Klient chce väčšinou robiť veci inak ako doteraz alebo chce robiť iné veci ako doteraz. Niekedy si len klient potrebuje pomocou kouča preskúmať vo svojom vnútri svoje hodnoty a motivácie.
 • Ako profesionálna koučka pracujem v súlade s 8 kľúčovými kompetenciami ICF (Medzinárodná federácia koučingu), medzi ktoré patria aktívne počúvanie, vytváranie bezpečného a podporujúceho prostredia s klientom a ďaľšie. 

V oblasti koučingu ponúkam:


 • biznis koučing 
 • life (životný) koučing
 • tímový a skupinový koučing
 • zážitkovú metódu - konštelácie s figúrkami

Kedy mám osloviť kouča?

Koučing je pre Vás tá správna voľba ak chcete vo Vašom živote:


 • zmenu 
 • menej stresu
 • viac sebavedomia a sebadôvery, nepodceňovať sa
 • rozvíjať sa, rásť 
 • mať kvalitnejší a pokojnejší život
 • odhaliť a uvoľniť Váš skrytý potenciál
 • pouvažovať nad tým čo Vás trápi v profesionálnej alebo súkromnej sfére
 • zvládnuť opakujúce sa situácie
 • zbaviť sa obáv, nabrať odvahu a nemať strach sa do niečoho pustiť
 • vyriešiť si Vaše biznis alebo životné problémy, konflikty či dilemy
 • vystúpiť z Vašej komfortnej zóny (byť „out of the box“), tvorivo myslieť a byť motivovaný
 • zamerať sa na prítomnosť (nie analyzovať minulosť) a ďaľšie kroky a ciele, ktoré si zadefinujete pomocou kouča

Koučing ponúkam formou osobných stretnutí, telefonicky alebo online (Skype, Zoom). 

Miesto koučingu pri osobnom stretnutí sa určí po dohode s klientom.

Cena sa dohaduje s každým klientom, či zadávateľom individuálne, podľa počtu dohodnutých hodín.  

© 2019 - 2024 Coaching Solutions