Mentoring

Mentoring sa využíva v prípade potreby motivácie, podpory a odovzdávania odborných skúseností nadobudnutých praxou.
Je založený na vzájomnej dôvere medzi mentorom a mentorovaným, čím vzniká úzke partnerstvo.

Mentoring a koučing sa v praxi veľmi často zamieňajú. Ako koučka rady neposkytujem, nepodsúvam riešenia, kladiem otázky a aktívne počúvam. Ako mentorka poskytujem, na základe dohody s klientom, užitočné rady, tréningy, podporujem klienta. K zisteniu skutočného zámeru klienta sa pri mentoringu veľmi efektívne využívajú aj otázky z koučingu.

Spoločne s mentorovaným pracujeme na jeho najvhodnejšom smerovaní, aby sa docielil požadovaný úspech a stanovený cieľ.

V rámci mentoringu sa špecializujem na:

  • project management a operácie v oblasti nákupu služieb a komodít, sourcing (negociácie, kontrakty, tendre)
  • individuálny biznis mentoring orientovaný na podporu predaja - vnímanie predaja očami skúsenej manažérky nákupu a certifikovanej biznis koučky
  • témy z korporátneho prostredia
  • mentoring mladých talentov
  • témy na základe dohody s klientom

Mentoring ponúkam formou osobných stretnutí, telefonicky alebo online (Skype, Zoom). 

Miesto mentoringu pri osobnom stretnutí sa určí po dohode s klientom.

Cena sa dohaduje s každým klientom, či zadávateľom individuálne, podľa počtu dohodnutých hodín.  

Coaching Solutions

ponúka služby profesionálnej biznis & life koučky s ICF certifikátmi a mentorky s dlhoročnými skúsenosťami v biznise.

Naštartujte zmenu, rozvíjajte sa, nájdite Váš skrytý potenciál a riešenie na Vaše problémy v biznis, ako aj v súkromnej sfére.  

© 2019 - 2024 Coaching Solutions