Biznis koučing

Biznis koučing (Business coaching) sa realizuje na základe individuálnej požiadavky klienta s témou v oblasti biznisu (pracovné témy) alebo na základe požiadavky zadávateľa (tretia osoba – organizácia).

Biznis koučing je vo firmách veľmi vhodným, účinným a obľúbeným nástrojom na vyriešenie rôznych pracovných problémov, na realizáciu dôležitých obchodných rozhodnutí, na zlepšenie osobnej výkonnosti a zručností a na uskutočnenie zmien.

Biznis koučing pomáha manažérom, ale aj neriadiacim pracovníkom okrem iného: 

 • zvládnuť pracovný nápor a stres (time management a stress management) 
 • zvýšiť si sústredenosť 
 • optimalizovať pracovný výkon 
 • zefektívniť systém práce 
 • objaviť a maximalizovať skrytý potenciál 
 • zvýšiť si sebadôveru 
 • zlepšiť si plánovanie procesov a aktivít 
 • definovať si silné a slabé stránky 
 • riešiť krízové situácie 
 • lepšie si manažovať rovnováhu medzi prácou a súkromím (work/life balance) 
 • riešiť nespokojnosť a konflikty v pracovnom kolektíve 
 • zlepšiť komunikáciu, atmosféru a spoluprácu v tíme 
 • zlepšiť motiváciu 
 • naučiť sa správne rozhodovať a ľahšie hľadať riešenia 
 • adaptovať sa v novom zamestnaní 
 • zvládnuť reorganizáciu, organizačné zmeny v spoločnosti, príp. zmenu alebo stratu zamestnania 

Pomocou biznis koučingu si manažéri môžu zlepšiť business management stratégie, rozhodovacie schopnosti, vedia efektívnejšie delegovať úlohy, získajú viac času pre seba, lepšie si vedia naplánovať pracovné aktivity a prispievajú k zlepšeniu výkonu pracovníkov. Koučing pomáha zlepšiť motiváciu, komunikáciu a atmosféru v tíme. 

Biznis koučing je vhodný aj pre tých, ktorí uvažujú o podnikaní, pre začínajúcich podnikateľov, tiež pre malých a stredných podnikateľov. 

© 2019 - 2024 Coaching Solutions