NLP

NLP znamená Neuro-lingvistické programovanie. Je to súbor praktických metód, rôznych techník a komunikačných modelov, vďaka ktorým sa každý, kto ich ovláda, naučí zvyšovať svoju pracovnú výkonnosť a svoj tvorivý duševný potenciál.

NLP sa zameriava na rýchle zmeny ľudského správania a na rýchle dosahovanie výsledkov zmenami na podvedomej úrovni.

N – neuro - pokrýva všetko, čo sa týka nášho mozgu, hlavne naše zmyslové vnímanie. L – lingvistika - odkazuje na náš spôsob vyjadrovania a komunikácie, na jazyk a slová, ktoré používame. P – programovanie - predstavuje naše naučené vzorce správania sa, náš systém hodnôt, názorov a presvedčení. 

Pri bežnom koučovaní sa snažíme hľadať najlepšie riešenie problémov a situácií na základe vedomého a logického uvažovania, hodnotenia, porovnávania. NLP pomáha nájsť také nové riešenia, ktoré by nás vedome nenapadli, pretože sú ukryté hlboko v našom podvedomí. NLP sa efektívne využíva nielen pri koučovaní, ale taktiež pri výcviku lídrov, manažérov, personalistov atď. 

Ako NLP Practitioner s certifikátom podpísaným priamo zakladateľom NLP, Richardom Bandlerom, ovládam efektívne techniky na odstraňovanie limitujúcich presvedčení, zlozvykov, strachu či fóbií.  

© 2019 - 2024 Coaching Solutions