© 2019 - 2024 Coaching Solutions

Môj blog

Úvaha o prírode

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako je to možné, že príroda je tak silná a my ľudia stále o tom pochybujeme...

Aká bola moja cesta ku koučingu?

Dlhé roky som pôsobila v biznis sfére. Venovala som sa prioritne zahraničnému obchodu, procurementu a sourcingu v rôznych korporáciach...

Koučing ako investícia

KOUČING JE NAJLEPŠIA INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI. 
Je to investícia do vás, do vášho osobného rozvoja a do želanej zmeny... 

© 2019 - 2020 Coaching Solutions